uschrift7.jpg (8867 Byte)

 

Radio Vatican, vom 20. Februar 1998

Radio Moskau, vom 27. Januar 1998

Radio Belgien, vom 28. Februar 1998

Radio Jugoslawien, vom 17. Februar 1998

Radio Ukraine, vom 10. Februar 1998

BBC-London, vom 11. Februar 1998

Deutschland Radio, vom 24. Februar 1998

Radio Bucharest, vom 23. Februar 1998

Radio Nacional do Brasil vom 16.09.1998

Radio Slowakia, vom 18. Oktober 1998

 

QSL-Menüseite

Radio-Stationsliste

Kurzwellenhörer